Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu
godło

725I3A7407