Zespół Szkolno-Przedszkolny > Organizacja szkoły > Plan spotkań z rodzicami

Plan spotkań z rodzicami

drukuj

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2021/2022:

  • wywiadówki ogólnoszkolne:
    • 07.09.2021 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami
    • 30.11.2021 r. (wtorek) – wywiadówka śródroczna,
    • 31.01.2022 r. (wtorek), podsumowanie pracy ZSP w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022)
    • 5.04. 2022 r. (wtorek) – wywiadówka śródroczna,