Dni wolne

drukuj

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły w porozumieniu z Gronem Pedagogiczny i Samorządem Uczniowskim, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w następujących terminach:

  • 12.2020 r. – wigilia szkolna (poniedziałek)
  • 12.2020 r.- wtorek (wydłużona przerwa świąteczna)
  • 05.2021 r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty ( j. polski)
  • 05.2021 r. – środa – egzamin ósmoklasisty ( matematyka)
  • 05.2021 r. – czwartek – egzamin ósmoklasisty ( j. angielski)
  • 06.2021 r. – wtorek (Dzień Dziecka – zajęcia rekreacyjno – sportowe)
  • 06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele

 

W wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy wcześniej zdeklarują przyjście do świetlicy.