Dni wolne

drukuj

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły w porozumieniu z Gronem Pedagogiczny i Samorządem Uczniowskim, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w następujących terminach:

  • 15.10. 2021 r. (piątek)
  • 12.11. 2021 r. (piątek)
  • 7.01. 2022 r. (piątek)
  • 24-26.05. 2022 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 2.05. 2022 r. (poniedziałek)
  • 17.06. 2022 r. (piątek)

 

W wymienione dni na wniosek rodziców uczniów klas I-III prowadzone są zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej.