Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu
godło

Dni wolne

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły w porozumieniu z Gronem Pedagogiczny i Samorządem Uczniowskim, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w następujących terminach:

  • 2.11.2018 r. –piątek po święcie zmarłych (dzień zaduszny)
  • 21.12.2018 r. – wigilia szkolna(piątek)
  • 15.04.2019 r. – poniedziałek – egzamin ósmoklasisty (j. polski)
  • 16.04.2019 r. – wtorek – egzamin ósmoklasisty (matematyka)
  • 17.04.2019 r. – środa – egzamin ósmoklasisty (j. angielski)
  • 2.05.2019 r. – czwartek przed świętem 3 maja
  • 31.05.2019 r. – piątek (Dzień Dziecka- zajęcia rekreacyjno – sportowe)

 

W wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy wcześniej zdeklarują przyjście do świetlicy.