Zespół Szkolno-Przedszkolny > Pedagog szkolny > Materiały > dzień ratownictwa medycznego