Zespół Szkolno-Przedszkolny > Komunikaty > Wyniki rekrutacji do Przedszkola

Wyniki rekrutacji do Przedszkola

Komunikaty
drukuj
Informacja o wynikach rekrutacji do Przedszkola w ZSP w Stroniu na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola, proszeni są o dostarczenie do dnia 20.04.2021 r., do sekretariatu ZSP następujących dokumentów: Oświadczenia woli oraz Deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu. Dokumenty można odebrać w Przedszkolu lub pobrać ze strony: www.zspstronie.pl (zakładka Rekrutacja 2021/2022).