Zespół Szkolno-Przedszkolny > Komunikaty > Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Komunikaty
drukuj
Informacja o wynikach rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZSP w Stroniu na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na tablicy ogłoszeń w Szkole.
Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej, proszeni są o dostarczenie do dnia 20.04.2021 r., do sekretariatu ZSP następujących dokumentów: Oświadczenia woli oraz Deklaracji pobytu dziecka w szkole. Dokumenty można odebrać w Szkole lub pobrać ze strony: www.zspstronie.pl (zakładka Rekrutacja 2021/2022).