Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > Sprawozdania finansowe placówki za rok 2022