Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Aktualności
drukuj

Przeciwdziałanie przemocy w rodziniePRZEMOC W RODZINIE

To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw drugiej osobie, np. członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody oraz/lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy wystąpią cztery poniższe przesłanki:

  • Intencjonalność działania;
  • Nierównomierny rozkład sił (przewaga sprawcy nad ofiarą);
  • Naruszanie praw i dóbr osobistych;
  • Powodowanie cierpienia i bólu.

 

Rodzaje przemocy:

  • Fizyczna;
  • Psychiczna;
  • Ekonomiczna;
  • Seksualna;
  • Zaniedbanie.

W załącznikach znajdują się materiały, które mają sprawić, że „walka” z przemocą stanie się łatwiejsza.

Zapraszam do zapoznania się!

 

Pedagog i psycholog szkolny

 

Przydatne linki:

GOPS w Stryszowie: https://gopsstryszow.pl/2021/02/12/231/

OIK w Radoczy: https://oikradocza.pl/

OIK w Suchej Beskidzkiej: http://pcpr.suchabeskidzka.pl/kontakt-105339-p.html

 

Do pobrania:

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Lista nieodpłatnego poradnictwa w powiecie wadowickim

Informator dot. Niebieskiej karty