Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > Poznaj Polskę – Wieliczka

Poznaj Polskę – Wieliczka

Aktualności
drukuj
Rozpoczynamy realizację programu „Poznaj Polskę”. Przygotowanie i złożenie wniosku projektowego przyniosło pozytywny efekt. Szkoła otrzymała środki finansowe na dofinansowanie dwóch wycieczek szkolnych dla uczniów.
Dzisiaj nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Krakowie oraz Kopalni Soli w Wieliczce.
Wycieczka była bardzo udana. Z plecakami pełnymi pamiątek i uśmiechem na twarzach wracali do domu.