Zespół Szkolno-Przedszkolny > Projekty > „Jeżdżę z głową”

„Jeżdżę z głową”

drukuj

"Jeżdżę z głową"Nasza szkoła podobnie jak w roku poprzednim będzie realizować program nauki jazdy na nartach.

Projekt obejmuje organizację 5 kursów nauki jazdy na nartach dla 5 grup uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Stryszów. Łącznie w projekcie zaplanowano udział 50 dzieci i 5 opiekunów. Całkowity koszt projektu wynosi 41 023,00 zł, w tym dotacja WM wynosi 12 700 zł , 5 000,00 zł pokrywają rodzice dzieci, a 26 023,00 zł gmina Stryszów.

Kurs nauki jazdy na nartach będzie obejmował szkolenie w wymiarze 20 godzin zajęć dla każdej z grup, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa. Projekt będzie prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 6 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Oprócz zajęć
z instruktorem, w projekcie uwzględniono posiłki regeneracyjne dla uczestników kursów, obejmujące ciepłą zupę, drożdżówkę i herbatę dla każdego dziecka.

Nabycie umiejętności jazdy na nartach pozwoli dzieciom na aktywne spędzanie czasu wolnego, co w dobie Internetu, smartfonów i innych mediów jest szczególnie ważne dla poprawy zdrowia, kondycji i koordynacji ruchowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy poprawi się bezpieczeństwo dzieci na stokach a także stworzone zostaną szanse dla rozwoju sportowych talentów. Projekt przyczyni się do popularyzacji dobrego nawyku jazdy w kasku, upowszechniania kultury licznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.