Zespół Szkolno-Przedszkolny > Pedagog szkolny > Materiały > Witaj szkoło! > by dobrze rozpocząć nowy rok szkolny ..