Zespół Szkolno-Przedszkolny > Pedagog szkolny > Materiały > Informacje dla niesłyszących

Informacje dla niesłyszących

drukuj

Na wniosek osoby niedosłyszącej w formie określonej w tym wniosku – Zespół Szkolno-Przedszkolny zapewnienia odpowiednią dostępność informacyjno – komunikacyjną. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika UG Tomice o konieczności obsługi osoby niedosłyszącej. Jest też możliwość skorzystania z dzwonka zamontowanego przy drzwiach wejściowych.