Zespół Szkolno-Przedszkolny > Komunikaty > REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Komunikaty
drukuj

Komunikat

           Przedstawiamy  harmonogram i zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022  do: Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z harmonogramem opublikowanym w Zarządzeniu nr 13/2021  Wójta Gminy Stryszów z dnia 28.01.2021 r. w sprawie: określania terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Stryszów, oraz w Zarządzeniu nr 12/2021 Wójta Gminy Stryszów z dnia 28.01.2021 r. w sprawie: określania terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Stryszów.

Obwód szkolny dla ZSP w Stroniu:

  1. Granice obwodu ośmioletniej Szkoły Podstawowej obejmują wszystkie numery domów wsi Stronie i Leśnicy.
  2. Do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stroniu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Stryszów. Do przedszkola mogą być przyjmowani kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Stryszów w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu:

Lp. Rodzaj  czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   od 08.03.2021r.

  do 31.03.2021r.

 

od 10.05.2021 r.
do 14.05.2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 12.04.2021 r.  do 21.05.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04.2020 r. 26.05.2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 19.04.2021 r.

do 23.04.2021 r.

od 28.05.2021 r.

do 02.06.2021 r.

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  27.04.2021 r. do 07.06.2021 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Przedszkola  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu:

Lp. Rodzaj  czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym od 08.03.2021 r.
do 31.03.2021 r.
od 19.04.2021 r.
do 30.04.2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r, – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze. zm.) do 12.04.2021 r.  do 07.05.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04.2021r.  11.05.2021r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16.04.2021 r.

do 20.04.2021 r.

od 14.05.2021 r.

do 18.05.2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych  do 23.04.2021 r. do 21.05.2021 r.

 

Wnioski do pobrania należy wydrukować, uzupełnić drukowanym pismem i złożyć w Sekretariacie ZSP w Stroniu.

Kontakt:  Sekretariat ZSP 33 8797 738  od 08.00-16.00

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego 2021-2022

WNIOSEK o przyjęcie do KLASY I z obwodu -2021-2022

WNIOSEK o przyjęcie do KLASY I spoza obwodu -2021-2022