Rada Rodziców

drukuj

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 •  Przewodnicząca – Marzena Stanisławska
 •  Z-ca przewodniczącego – Iwona Mirocha
 •  Skarbnik –Zofia Pasternak – Wietrzny
 •  Sekretarz – Paulina Mliczek

Członkowie:

 •  Andżelika Odrowąż
 •  Halina Pitoń
 •  Grażyna Leśniak
 •  Monika Bartkowska
 •  Żaneta Nowak

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca – Władysława Klimowska

Członkowie:

 • Maria Lempart
 • Urszula Moćko