Rada Rodziców

drukuj

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  •  Przewodnicząca –
  •  Z-ca przewodniczącego –
  •  Skarbnik –
  •  Sekretarz –

Członkowie:

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca –

Członkowie: