Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > W historycznym teatrze

W historycznym teatrze

Aktualności, Wydarzenia
drukuj

Lekcja powtórzeniowa z historii i społeczeństwa  w dniu 29 listopada 2017 r. stała się okazją do tego, by uczniowie klasy 5b przygotowali  małe inscenizacje teatralne. Akcja dwóch obrazów teatralnych osadzona była  w czasach   państwa polskiego XI-XII wieku.

Uczniowie pracowali w grupach, przygotowując scenariusze, przydzielając sobie poszczególne role. W  każdej grupie osobą decyzyjną był reżyser, który odpowiadał za całość  wystąpienia. Wielka dbałość o detale scenografii oraz ciekawe kostiumy przyczyniły się do bardzo pozytywnego odbioru przez publiczność. W swoich scenariuszach uczniowie używali zwrotów typowych dla  omawiania historii tamtego czasu. Na podgrodziu obywał się targ, a chacie kmiecia szykowano daninę dla monarchy, wojowie wyruszyli walczyć z wrogiem.

Lekcja miała charakter otwarty i uczestniczyli w niej chętni  rodzice. Rodzice nieśli pomoc w trakcie przygotowań, a ich wsparcie wpłynęło na  efekty pracy. Taka powtórka na lekcji historii na pewno zaowocuje a uczniowie jeszcze lepiej przyswoją sobie omawiane treści.