Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”

Aktualności
drukuj

Tytuł: Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”.

 

W naszej szkole od 18 listopada br. realizowany był program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Aktywny udział w tym przedsięwzięciu brała klasa II. Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych. Poniżej znajdują się założenie teoretyczne i organizacyjne.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

  • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
  • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
  • Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
  • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
  • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
  • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

STRUKTURA PROGRAMU

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. CO TO JEST ZDROWIE?
  2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

METODYKA PROGRAMU

W zajęciach warsztatowych stosuje się:
1. Metody aktywizujące, np.:

  • burza mózgów,
  • „narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • wierszyk – postać wiewiórki Wiki,
  • krzyżówka,
  • układanka o wiewiórce,
  • znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”,
  • wizualizacja,
  • drama.
    2. Pracę w małych grupach polegającą na współpracy − dzieci prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę.

3. Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci,

a nie osoby kontrolującej.
4. Czas przeznaczony na realizację zajęć antytytoniowych wynosi łącznie siedem

jednostek lekcyjnych.
5. Jeżeli zajęcia warsztatowe nie mogą być zrealizowane w cyklu, autorzy sugerują również wykorzystanie pewnych modułów w ramach tematycznych zintegrowanych zajęć, w zależności od warunków i okoliczności.

  1. Program realizowany jest w oparciu o podręcznik dla koordynatora szkolnego.