Taka historia!

Aktualności
drukuj

 

Lekcja  historii, podczas której uczennice i uczniowie klasy V naszej szkoły zaprezentowali  autorską wizję życia ludzi w średniowieczu , odbyła się w czwartek, 28 lutego. W oparciu o wiadomości  zdobyte podczas lekcji na temat życia mieszczan, stylu życia chłopów na wsi w okresie średniowiecza, uczniowie przygotowali inscenizacje tematyczne. Obrazy pokazujące scenki na targu w mieście, w chłopskiej chacie, podczas pracy na roli samodzielnie opracowali. Przygotowali  również rekwizyty, stroje.  Dużo zabawy,  ciekawie przekazane wiadomości w trakcie występu  zaowocowały wysokimi ocenami.  Praca w zespołach bardzo częsta podczas zajęć,  sprzyjała rozwijaniu umiejętności komunikowania się,  doskonaliła umiejętność właściwego podziału czynności  oraz  uczyła podejmowania obowiązków lidera grupy.

Wszystkim uczniom gratuluję udanej lekcji:)

/R.E/