Święto książki

Aktualności
drukuj
Maj jest miesiącem książki i czytelnika. Święto to, zostało docenione również w naszej szkole. Pierwszą częścią  obchodów
święta książki była akcja poświęcona poetce i pisarce Wandzie Chotomskiej, której wiersze uczniowie czytali głośno podczas przerw dla
swoich kolegów. Uczniów chętnych do zapoznania się z twórczością autorki było wielu, a akcję przy pomocy nauczyciela bibliotekarza
prowadziły członkinie Koła Miłośników Książki.
Drugim etapem obchodów święta książki było wystawienie  w dniu 9 maja 2018 roku sztuki pt. "Wycieczka do stolicy". W przedstawieniu
wzięli udział uczniowie klasy VI, pod kierunkiem wychowawczyni R. Elżbieciak. Sztuka składała się z dwóch części, w pierwszej
uczniowie jako uczestnicy wycieczki  odwiedzili muzeum pisma, papieru i książki. W części drugiej byli widzami spektaklu teatralnego 
"Balladyna na wesoło". Pod kierunkiem wychowawczyni uczniowie przygotowali  kostiumy, przedstawienie miało niekonwencjonalną oprawę
muzyczną oraz  klasyczną scenografię. Cały spektakl był bardzo dobrze brzyjęty przez społeczność szkolną. Popularyzacja czytelnictwa w
szkole jest działaniem niezwykle ważnym a celem tych działań jest zainteresowanie uczniów czytaniem, które wszechstronnie rozwija i uczy.