Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Aktualności
drukuj

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”W naszej szkole od 17 lutego do 7 kwietnia br. realizowany był program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów starszych klas szkół podstawowych.

W akcji wzięła udział klasa VI. Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Struktura programu:

5 zajęć warsztatowych:

 • Poznajmy się bliżej
 • Laboratorium ciała
 • Naucz się mówić „nie”
 • Znajdź właściwe rozwiązanie
 • Uwierz w siebie

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 • Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
 • Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
 • Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
 • Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu.
 • Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

Kształtowanie postaw:

 • Zobowiązujących do niepalenia.
 • Dumy z faktu niepalenia.
 • Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
 • Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

 • Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
 • Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
 • Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
 • Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
 • Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.