Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > „Obrady Sejmu” lekcja wiedzy o społeczeństwie:)

„Obrady Sejmu” lekcja wiedzy o społeczeństwie:)

Aktualności
drukuj

W klasie ósmej na wiedzy o społeczeństwie uczniowie często uczą się poprzez doświadczanie przygotowując symulacje i krótkie scenki. Poznają zagadnienia związane z państwem, prawem, sposobem sprawowania władzy oraz jej podziałem, procesem legislacyjnym, zadaniami urzędników, posłów, ministrów, prezydenta. Jedna z lekcji dotycząca Sejmu polegała na pokazaniu jak procedowana jest ustawa. Uczniowie wcielili się w stosowne role, samodzielnie współpracując z sobą przygotowali wystąpienia w ramach klubów, nazwali partie zasiadające w Sejmie. Minister Edukacji przedstawił projekt ustawy, a prezesi partii: Polska Partia Rządząca, Prawo dla Obywateli, Sami Swoi oraz Republikańska Polska dokonali jej analizy. Zadawano ministrowi pytania, a obrady prowadziła pani Marszałek Sejmu. Atmosfera, którą stworzyli uczniowie była taka, jak podczas prawdziwych obrad Sejmu. Cała klasa była zaangażowana, a lekcja pozwoliła lepiej zrozumieć jak tworzone jest prawo.