Zespół Szkolno-Przedszkolny > Aktualności > Lekcja regionalizmu – klasa IIb

Lekcja regionalizmu – klasa IIb

Aktualności
drukuj

Klasa II b brała aktywny udział w projekcie Pamięć i tożsamość – lekcja historii organizowanym przez gminę Stryszów.
Uczniowie poznawali historię swojej miejscowości, kształtowali poczucie więzi z najbliższym otoczeniem poprzez poznanie zabytków i miejsc pamięci gminy. wiedzę swoją poszerzali i utrwalali podczas wypełniania ćwiczeń z edukacji regionalnej dostarczonych przez organizatorów.