Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu
godło

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Komunikaty

Informacja o wynikach rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZSP w Stroniu na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na tablicy ogłoszeń w Szkole. Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej, proszeni są o dostarczenie do dnia 20.04.2021 r., do sekretariatu ZSP następujących dokumentów: Oświadczenia woli oraz Deklaracji pobytu dziecka w szkole. Dokumenty można odebrać w […]

czytaj dalej...

Wyniki rekrutacji do Przedszkola

Komunikaty

Informacja o wynikach rekrutacji do Przedszkola w ZSP w Stroniu na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola, proszeni są o dostarczenie do dnia 20.04.2021 r., do sekretariatu ZSP następujących dokumentów: Oświadczenia woli oraz Deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu. Dokumenty można odebrać w Przedszkolu lub pobrać ze […]

czytaj dalej...